Cải tạo mở rộng phòng thí nghiệm khoa khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Cải tạo mở rộng phòng thí nghiệm khoa khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Tên chủ đầu tư: Trường Đại học Cần Thơ
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 2400/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 25/04/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Trường Đại học Cần Thơ
Số hiệu: 681/QĐ-ĐHCT.QLCT
Ngày ban hành: 14/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 6.344.491.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng phòng thí nghiệm khoa khoa học Trường Đại học Cần Thơ (01 gói thầu)


    Đấu thầu xây lắp rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ, một giai đoạn. Hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng 14 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Cải tạo mở rộng phòng thí nghiệm khoa khoa học.
  • 5.607.480.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9 giờ ngày 24 tháng 06 năm 2008Theo đơn giá 14 tháng