Ban QLDA đại lộ Đông – Tây và môi trường nước TP Hồ Chí Minh thông báo mời sơ tuyển

Ban QLDA đại lộ Đông – Tây và môi trường nước TP Hồ Chí Minh thông báo mời sơ tuyển, Cải thiện môi trường nước TP Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi Tẻ, giai đoạn II.

Mời sơ tuyển GT: Mở rộng nhà máy xử lý nước thải
Thuộc D.A: Cải thiện môi trường nước TP Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi Tẻ, giai đoạn II
Nguồn vốn: JBIC
Bên mời thầu: Ban QLDA đại lộ Đông – Tây và môi trường nước TP Hồ Chí Minh
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế có sơ tuyển
Thời gian phát hành HSMST: từ 08 giờ 00 ngày 13/08/2008 đến 16 giờ 30 ngày 15/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA đại lộ Đông – Tây và môi trường nước TP Hồ Chí Minh, số 3 Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại/Fax: (08) 9330902/9306638
Thời điểm đóng sơ tuyển: 14 giờ 00 ngày 15/10/2008