Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu giám sát thi công cầu Bản Xá

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu giám sát thi công cầu Bản Xá, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Mường Lay – Nậm Nhùn.

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Mường Lay – Nậm Nhùn
Tên gói thầu:Gói thầu giám sát thi công cầu Bản Xá
Nguồn vốn:Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo tỷ lệ phần trăm
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên – phường Thanh Bình – T.P Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên; Điện thoại: 0230.852.846; fax: 0230.826.623.
28/09/2008 đến 14/10/2008
0,00 (VND)
14/10/2008 08:00
14/10/2008 08:30