Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm cột bê tông

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm cột bê tông, Viễn thông An Giang, Dự án nhóm C, ngành Bưu chính Viễn thông.

Tên chủ đầu tư: Viễn thông An Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông An Giang
Số hiệu: 247/QĐ-VTAG-KHĐT
Ngày ban hành: 28/04/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Viễn thông An Giang
Số hiệu: 247/QĐ-VTAG-KHĐT
Ngày ban hành: 28/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 22.918.065.600(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm cột bê tông (3 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm cột bê tông cho khu vực Thành phố Long Xuyên và các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên.
 • 1.248.360.000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 30 phút ngày 04/06/2008 đến trước 14 giờ ngày 19/06/2008Trọn gói 8 tuần
  2 Mua sắm cột bê tông cho khu vực Thành phố Long Xuyên và các huyện Chợ Mới, Phú Tân.
 • 1.161.840.000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 30 phút ngày 04/06/2008 đến trước 14 giờ ngày 19/06/2008Trọn gói 8 tuần
  3 Mua sắm cột bê tông khu vực Thị xã Châu Đốc và các huyện An Phú, Tân Châu.
 • 817.820.000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 30 phút ngày 04/06/2008 đến trước 14 giờ ngày 19/06/2008 Trọn gói 8 tuần