Nời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu số 6 – gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu số 6 – gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long công suất 100 triệu lít/năm. Tên dự án: ĐTXD Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long công suất 100 triệu lít năm .

Tên dự án:ĐTXD Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long công suất 100 triệu lít năm
Tên gói thầu:Gói thầu số 6 – gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long công suất 100 triệu lít/năm
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Quốc tế; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai giai đoạn
Phương thức hợp đồng:Hợp đồng hỗn hợp
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
BQLDA Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long, số 6, đường Hai Bà Trưng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, ĐT: 08.38296341, fax: 08.38296887
27/11/2008 đến 23/12/2008
0 (VND)
23/12/2008 09:00
23/12/2008 09:30