Kè chắn sóng trên đọan xung yếu thuộc tuyến đê biển Gò Công (đọan từ K27+960 đến K28+440)

Kè chắn sóng trên đọan xung yếu thuộc tuyến đê biển Gò Công (đọan từ K27+960 đến K28+440), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, Dự án nhóm C, ngành Thủy lợi.

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 867/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/03/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: Số 2131/UBND-CN
Ngày ban hành: 24/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 7.961.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kè chắn sóng trên đọan xung yếu thuộc tuyến đê biển Gò Công (đọan từ K27+960 đến K28+440) (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Xây dựng mới đọan kè từ K27+960 đến K28+440
  • 6.540.668.509 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2008Theo đơn giá 300 ngày