Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thể dục thể thao huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương. Gói thầu : Hạ tầng kỹ thuật, UBND huyện Dĩ An , Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Trung tâm thể dục thể thao huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương. Gói thầu : Hạ tầng kỹ thuật

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Dĩ An
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1330A/QĐ-CT
Ngày ban hành: 31/03/2005
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1442/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 101.666.987.806(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thể dục thể thao huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương. Gói thầu : Hạ tầng kỹ thuật (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Hạ tầng kỹ thuật công trình Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương.
  • 23.017.799.412 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí II và quí III năm 2008Trọn gói 270 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)