Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: EPC công trình chính và xây lắp hệ thống giao thông.

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: EPC công trình chính và xây lắp hệ thống giao thông. Tên dự án: Thủy điện ĐăkSin 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Có sơ tuyển

Tên dự án:Thủy điện ĐăkSin 1
Tên gói thầu:EPC công trình chính và xây lắp hệ thống giao thông.
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai giai đoạn
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Tổ 5 Đường Hùng Vương – Phường Nghĩa Thành – TX Gia Nghĩa – Tỉnh ĐăkNông – ĐT:0501.6287115; Fax: 0501.3546271
15/12/2008 đến 14/01/2009
0 (VND)
14/01/2009 08:00
14/01/2009 08:30