Kế hoạch đấu thầu: Kế koạch đấu thầu công trình xây dựng Trường Trung học Phường 7 quận 8, Tp.HCM

Kế koạch đấu thầu công trình xây dựng Trường Trung học Phường 7 quận 8, Tp.HCM, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 68/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 02/05/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh
Số hiệu: 68/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 02/05/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 86.788.956.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế koạch đấu thầu công trình xây dựng Trường Trung học Phường 7 quận 8, Tp.HCM (08 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    03 Thiết kế kỹ thuật thi công và lập dự toán
  • 1.012.940.174 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quý III/2008Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày