Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trường THCS-phường 7-quận 8

Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trường THCS-phường 7-quận 8, dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 68/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 02/05/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: số 68/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 02/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 86.788.956.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trường THCS-phường 7-quận 8 (08 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng