Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới 3 cầu Hố Đá, Thị Tính, Căm Xe trên ĐT 749a huyện Dầu Tiếng

Xây dựng mới 3 cầu Hố Đá, Thị Tính, Căm Xe trên ĐT 749a huyện Dầu Tiếng, Sở Giao thông Vận tải Bình Dương, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Bình Dương
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1189
Ngày ban hành: 18/04/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1415/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 28105398713(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới 3 cầu Hố Đá, Thị Tính, Căm Xe trên ĐT 749a huyện Dầu Tiếng (1 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây dựng mới 3 cầu Hố Đá, Thị Tính, Căm Xe trên ĐT 749a huyện Dầu Tiếng
 • 20785903397 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển quý 2 năm 2008Trọn gói 180 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu Size 29 K