Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu: “Thiết bị chuẩn bị mẫu” và “Thiết bị thử nghiệm Hàng tiêu dùng”

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu: “Thiết bị chuẩn bị mẫu” và “Thiết bị thử nghiệm Hàng tiêu dùng”, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, dự án nhóm C, ngành Khoa học Công nghệ.

Tên chủ đầu tư: Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số hiệu: 463/QĐ-TĐC
Ngày ban hành: 06/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số hiệu: 526/QĐ-TĐC
Ngày ban hành: 16/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 430.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu: “Thiết bị chuẩn bị mẫu” và “Thiết bị thử nghiệm Hàng tiêu dùng” (02 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thiết bị chuẩn bị mẫu
 • 95.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 6/2008Trọn gói 6 – 10/2008
  01 Thiết bị thử nghiệm Hàng tiêu dùng
 • 330.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 6/2008Trọn gói 6 – 10/2008