Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu: “Thiết bị kiểm định phương tiện đo nhiệt “

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu: “Thiết bị kiểm định phương tiện đo nhiệt “, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, dự án nhóm C, ngành Khoa học Công nghệ

Tên chủ đầu tư: Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số hiệu: 462/QĐ-TĐC
Ngày ban hành: 06/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số hiệu: 525/QĐ-TĐC
Ngày ban hành: 16/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 245.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu: “Thiết bị kiểm định phương tiện đo nhiệt ” (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Thiết bị kiểm định phương tiện đo nhiệt
  • 245.000.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 6/2008Trọn gói 6 -10/2008