Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Lâm – Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Lâm – Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Tên dự án:Cải tạo, nâng cấp đường Bình Lâm – Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Tên gói thầu:Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Lâm – Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý đầu tư XDCT hạ tầng kỹ thuật. Số 21 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. ĐT 025 3815 636. FAX 025 3815 286.
24/01/2009
04/02/2009 08:00 đến 14/02/2009 16:00
Ban quản lý đầu tư XDCT hạ tầng kỹ thuật. Số 21 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. ĐT 025 3815 636. FAX 025 3815 286.
25/02/2009 16:00
25/02/2009 16:00