Kế hoạch đấu thầu: Thi công tháo dỡ, di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp

Kế hoạch đấu thầu: Thi công tháo dỡ, di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, Dự án nhóm C, ngành Điện.

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 9630/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 4354/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 72653320000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Thi công tháo dỡ, di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Tháo dỡ, di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp
  • 1903995000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9 giừ 00 phút ngày 27/6/2008Theo đơn giá 150