Mua vật tư vận hành mạng viễn thông đợt 2-2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua vật tư vận hành mạng viễn thông đợt 2-2008

Tên dự án:Mua vật tư vận hành mạng viễn thông đợt 2-2008
Tên gói thầu:Mua vật tư vận hành mạng viễn thông đợt 2-2008
Nguồn vốn:
Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm Viễn thông & CNTT Địa chỉ: 50 Châu Long – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại/Fax: 04.22209921/04.22209910
21/01/2009 đến 09/02/2009
0 (VND)
09/02/2009 10:00
09/02/2009 10:00