Ðường bê-tông từ Tà Vạt – Ka Deh. Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước.

Ban quản lý các dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Ðông Giang chuẩn bị tổ chức Chỉ định thầu gói thầu xây lắp: Công trình: Ðường bê-tông từ Tà Vạt – Ka Deh. Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước.

Ban quản lý các dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Ðông Giang chuẩn bị tổ chức Chỉ định thầu gói thầu xây lắp:
Công trình: Ðường bê-tông từ Tà Vạt – Ka Deh.
Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước.
Ban quản lý các dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Ðông Giang xin mời các Nhà thầu có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm gửi hồ sơ đề xuất để thi công xây lắp công trình trên.
Bán hồ sơ: Từ ngày 16-1 đến 5-2-2009 trong giờ hành chính.
Giá một bộ hồ sơ: 500.000 đồng.
Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ ngày 6-2-2009 tại Ban quản lý các dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Ðông Giang.
Thời gian thi công: 90 ngày.
Nguồn tài chính: Vốn Chương trình 135 năm 2008
Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại VP BQL các dự án ÐTXD huyện Ðông Giang (Thị trấn Prao, huyện Ðông Giang, tỉnh Quảng Nam). Ðiện thoại: 0510.3898528.