Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng ngoài nhà và hệ thống tiếp địa

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng ngoài nhà và hệ thống tiếp địa, Ở XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU, dự án nhóm B, ngành Y tế

Tên chủ đầu tư: SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND TỈNH CÀ MAU
Số hiệu: 744/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/09/2005
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 870/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 121.050.823.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng ngoài nhà và hệ thống tiếp địa (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng ngoài nhà và hệ thống tiếp địa
  • 10.666.556.000 (VND)
  • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển quí II + III năm 2008Trọn gói 90 ngày