Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Gói thầu tư vấn quản lý dự án (PMC)

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Gói thầu tư vấn quản lý dự án (PMC), Công ty cổ phần hoá dầu và xơ sợi tổng hợp Petrovietnam Vinatex Đình Vũ, Dự án nhóm A , ngành Hoá chất

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần hoá dầu và xơ sợi tổng hợp Petrovietnam Vinatex Đình Vũ
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Chủ tịch hội đồng quản trị công ty
Số hiệu: 19/2008/QĐ-PVTEX-HĐQT
Ngày ban hành: 10/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Hoá chất
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 250000000(USD)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Gói thầu tư vấn quản lý dự án (PMC) (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xơ polyester
  • 5000000 (USD)
  • Vốn tự có của Công ty Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Có sơ tuyển 6/2008Theo thời gian 3 năm