Mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị Xây dựng thay thế trường THCS Nguyễn Văn Xơ. Ban QLDA Khu vực đầu tư xây dựng Huyện Củ Chi, Khu phố 7 – Huyện Củ Chi- TP.HCM.

Tên dự án:Xây dựng thay thế trường THCS Nguyễn Văn Xơ
Tên gói thầu:Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị
Nguồn vốn:
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Tudientiengviet.Net
Phương thức đấu thầu:
Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo tỷ lệ phần trăm
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA Khu vực đầu tư xây dựng Huyện Củ Chi, Khu phố 7 – Huyện Củ Chi- TP.HCM. Điện thoại: 08 38 920 677 ; Fax: 08 38 920 512
17/02/2009
02/03/2009 08:00 đến 16/03/2009 15:00
Ban QLDA Khu vực đầu tư xây dựng Huyện Củ Chi, Khu phố 7 – Huyện Củ Chi- TP.HCM. Điện thoại: 08 38 920 677 ; Fax: 08 38 920 512
16/03/2009 15:00
16/03/2009 15:00