Hoàn thiện xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị M-E Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế sân bay Ðà Nẵng

Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung (MAC) có kế hoạch tổ chức sơ tuyển nhà thầu theo Luật Ðấu thầu để lựa chọn nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu số 4.1: “Hoàn thiện xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị M – E” thuộc dự án: Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế sân bay Ðà Nẵng, theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn doanh nghiệp vay.

Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung (MAC) có kế hoạch tổ chức sơ tuyển nhà thầu theo Luật Ðấu thầu để lựa chọn nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu số 4.1: “Hoàn thiện xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị M & E” thuộc dự án: Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế sân bay Ðà Nẵng, theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn doanh nghiệp vay.
Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia dự sơ tuyển gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia dự sơ tuyển có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và được cung cấp miễn phí hồ sơ mời sơ tuyển, tại:
Ban Quản lý Dự án Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Ðà Nẵng – Tổng công ty cảng hàng không miền Trung.
Ðịa chỉ: Sân bay quốc tế Ðà Nẵng, thành phố Ðà Nẵng.
Ðiện thoại: 0511.3823358-3614509 Fax: 0511.3823377.
Email: terrninalpma@maa.com.vn
Thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ 7 giờ 30 phút ngày 2-3 đến trước 9 giờ ngày 1-4-2009 (giờ Việt Nam, trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự sơ tuyển phải được gửi đến Ban Quản lý Dự án Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Ðà Nẵng – Tổng công ty cảng hàng không miền Trung chậm nhất là trước 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 1-4-2009 (thời điểm đóng sơ tuyển).
Hồ sơ dự sơ tuyển sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 1-4-2009 tại Ban quản lý dự án Nhà ga hành khách quốc tế Sân bay Ðà Nẵng với sự chứng kiến của các nhà thầu (nếu có) và các bên liên quan.
Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển tới tham dự buổi mở hồ sơ dự sơ tuyển vào thời gian và địa điểm nêu trên.