Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, láng nhựa đường Bình Cơ đi Chánh Lưu, huyện Tân Uyên

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, láng nhựa đường Bình Cơ đi Chánh Lưu, huyện Tân Uyên, Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên , Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 4503/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/10/2006
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 881/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 26.252.309.845(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, láng nhựa đường Bình Cơ đi Chánh Lưu, huyện Tân Uyên (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Nâng cấp, láng nhựa đường Bình Cơ đi Chánh Lưu, huyện Tân Uyên
  • 8.343.156.879 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2007 – Quí III/2008Trọn gói 330 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)