Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm: gói thầu Tư vấn lập danh sách và dự toán mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng chính hãng để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện Na Dương

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm: gói thầu Tư vấn lập danh sách và dự toán mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng chính hãng để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện Na Dương

GT: Tư vấn lập danh sách và dự toán mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng chính hãng để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện Na Dương
Thuộc D.A: Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương
Nguồn vốn: Vay thương mại
Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế
Thời gian phát hành HSMQT: từ 08 giờ 00 ngày 27/02/2009 đến 14 giờ 00 ngày 20/03/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Văn phòng Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: (0253) 844263; Fax: (0253) 844132.
Hạn cuối nhận HSQT: 14 giờ 00 ngày 20/03/2009