Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục: Giao thông, thoát nước và tổ chức giao thông Công trình đường Nguyễn Trung Trực

Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục: Giao thông, thoát nước và tổ chức giao thông Công trình đường Nguyễn Trung Trực, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 2338/QĐ-UB
Ngày ban hành: 18/04/2003
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 5420/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 19.995.348.931(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục: Giao thông, thoát nước và tổ chức giao thông Công trình đường Nguyễn Trung Trực (01 gói thầu)


    1. Gói thầu: Giao thông, thoát nước và tổ chức giao thông 2.Giá gói thầu: Tối đa không quá 15.648.808.000 đồng đã bao gồm thuế VAT 10% + chi phí lán trại tạm
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Hạng mục: Giao thông, thoát nước và tổ chức giao thông Công trình đường Nguyễn Trung Trực
  • 15.648.808.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9giờ 00 ngày 30/7/2008Theo đơn giá 120 ngày