Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu chào hàng cạnh tranh cung ứng vật tư y tế tiêu hao và hoá chất xét nghiệm cho trung tâm phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh Bình định từ quý 2/2008 đến hết năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu chào hàng cạnh tranh cung ứng vật tư y tế tiêu hao và hoá chất xét nghiệm cho trung tâm phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh Bình định từ quý 2/2008 đến hết năm 2008, Dự án nhóm A , ngành Y tế

Tên chủ đầu tư: Trung tâm phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh Bình Định
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Số hiệu: 959/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành: 05/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình định
Số hiệu: 959/QĐ-CT UBND
Ngày ban hành: 05/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 476556572(VND)
 • 35159000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu chào hàng cạnh tranh cung ứng vật tư y tế tiêu hao và hoá chất xét nghiệm cho trung tâm phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh Bình định từ quý 2/2008 đến hết năm 2008 (02 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung ứng hoá chất xét nghiệm cho Trung tâm phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh Bình định từ quý 2/2008 đến hết năm 2008
 • 476556572 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển quý 3/2008Theo thời gian sau khi chọn được nhà cung cấp
  02 cung ứng vật tư tiêu hao , công cụ, dụng cụ cho trung tâm phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh Bình Định từ quý 2/2008 đến hết năm 2008
 • 35159000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển quý 3/2008Theo thời gian sau khi chọn được nhà cung cấp