Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng kho hàng mới nội địa

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng kho hàng mới nội địa, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS), Dự án nhóm C, ngành Hàng không

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS)
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS)
Số hiệu: 160/QĐ-NCTS
Ngày ban hành: 18/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 430.860.651(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng kho hàng mới nội địa (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Xây dựng kho hàng mới nội địa
  • 430.860.651 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 7/2008Trọn gói tháng7/2008