Kế hoạch đấu thầu: Lập thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán của Dự án đầu tư “Hệ thống Tin Điện tử Văn hóa – Xã hội

Kế hoạch đấu thầu: Lập thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán của Dự án đầu tư “Hệ thống Tin Điện tử Văn hóa – Xã hội Trung tâm Công nghệ Thông tin – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Dự án nhóm B, ngành Văn hoá

Tên chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ Thông tin – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu: 1148/QĐ – BVHTTDL
Ngày ban hành: 31/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch
Số hiệu: 2611/QĐ – BVHTTDL
Ngày ban hành: 09/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Văn hoá
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2.039.066.569(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Lập thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán của Dự án đầu tư “Hệ thống Tin Điện tử Văn hóa – Xã hội (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01/TĐTVHXH Lập thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán của Dự án đầu tư “Hệ thống Tin Điện tử Văn hóa – Xã hội
  • 2.039.066.569 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Trong quý 3/2008Trọn gói 120 ngày