Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên (Giai đoạn II)- Gói thầu số 3

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên (Giai đoạn II)- Gói thầu số 3, Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 5297/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/10/2005
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên
Số hiệu: 34/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 07/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 9.142.337.657(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên (Giai đoạn II)- Gói thầu số 3 (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Gói thầu số 3 : Đường BTNN và HTTN tuyến D6
  • 7.345.494.000 (VND)
  • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 06/2008 – 08/2008Theo đơn giá 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)