Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm, Sở Y tế Hưng Yên, Dự án nhóm B, ngành Y tế

Tên chủ đầu tư: Sở Y tế Hưng Yên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBN tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 1278/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 1278/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
  • 37268729250(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Cung cấp thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm
  • 37268729250 (VND)
  • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 7/2008-8/2008Theo đơn giá 7/2008-1/2009