Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Phòng đào tạo

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Phòng đào tạo, Văn Phòng Tỉnh Uỷ Bình Thuận, Dự án nhóm C, ngành Điện tử, tin học

Tên chủ đầu tư: Văn Phòng Tỉnh Uỷ Bình Thuận
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tỉnh uỷ Bình Thuận
Số hiệu: 2314-QĐ/TU
Ngày ban hành: 23/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tỉnh uỷ Bình Thuận
Số hiệu: 2134-QĐ/TU
Ngày ban hành: 23/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 334.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Phòng đào tạo (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Nâng cấp Hạ tầng kỹ thuật Phòng đào tạo
  • 334.000.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng