Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu: Các thiết bị phụ trợ để xử lý mẫu

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu: Các thiết bị phụ trợ để xử lý mẫu, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, Dự án nhóm C, ngành Khoa học công nghệ

Tên chủ đầu tư: Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số hiệu: 1631/QĐ-TĐC
Ngày ban hành: 08/11/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số hiệu: 370/QĐ-TĐC
Ngày ban hành: 08/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp ,
Tổng mức đầu tư:
  • 400.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu: Các thiết bị phụ trợ để xử lý mẫu (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Các thiết bị phụ trợ để xử lý mẫu
  • 397.000.000 (VND)
  • Vốn sự nghiệp Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển ngày 07 tháng 8 năm 2008Trọn gói 8 -10/2008