Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Chi phí giám thi công xây lắp + thiết bị

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Chi phí giám thi công xây lắp + thiết bị

Tên dự án:Xây dựng mới và mở rộng trường THCS Phú Hoà Đông
Tên gói thầu:Chi phí giám thi công xây lắp + thiết bị
Nguồn vốn:
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA Khu Vực Đầu Tư Xây Dựng Huyện Củ Chi. Địa điểm: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM. Điện thoại: 08 38920512 Fax: 08 38920847
01/04/2009
13/04/2009 08:00 đến 23/04/2009 15:00
Ban QLDA Khu Vực Đầu Tư Xây Dựng Huyện Củ Chi. Địa điểm: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM. Điện thoại: 08 38920512 Fax: 08 38920847
23/04/2009 15:00
23/04/2009 15:00