Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án

Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án, Ban QLDA ĐTXD quận Bình Tân, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD quận Bình Tân
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận Bình Tân
Số hiệu: 4352/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/04/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND quận Bình Tân
Số hiệu: 6512/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 13.652.983.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án (8 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Chi phí khảo sát lập TKBVTC
 • 75.144.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2008Theo đơn giá từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
  2 Chi phí thiết kế BVTC
 • 208.806.240 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2008Theo đơn giá từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
  3 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT
 • 30.750.215 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2008Theo đơn giá từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
  4 Chi phí giám sát thi công, xây lắp
 • 231.789.512 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 90 ngày
  5 Chi phí kiểm toán
 • 45.872.536 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 30 ngày
  6 Chi phí bảo hiểm xây lắp
 • 21.600.942 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 90 ngày
  7 Chi phí xây lắp và đảm bảo giao thông
 • 10.908.475.959 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 90 ngày
  8 Chi phí di dời công trình HTKT
 • 450.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 60 ngày