Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu sửa chữa hệ thống RTU

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu sửa chữa hệ thống RTU. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc, Dự án nhóm C, ngành Điện.

Tên chủ đầu tư: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Số hiệu: Số:53/QĐĐQG-KHVT+TCKT+CN
Ngày ban hành: 16/04/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Số hiệu: Số 86/QĐ-ĐĐQG-KHVT+TCKT+CN
Ngày ban hành: 29/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1605745980(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu sửa chữa hệ thống RTU (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng