Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án sân tập bóng đá khán đài C-sân vận động Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án sân tập bóng đá khán đài C-sân vận động Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, Dự án nhóm C, ngành Thề dục Thể thao

Tên chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ
Số hiệu: 85/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 05/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ
Số hiệu: 85/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 05/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thề dục Thể thao
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.111.272.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án sân tập bóng đá khán đài C-sân vận động Cần Thơ (8 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 sân tập bóng đá khán đài C-sân vận động Cần Thơ (xây lắp)
 • 1.854.017.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 08/2008Trọn gói 2008
  1 thẩm tra thiế kế bản vẽ thi công
 • 3.487.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 05/2008Trọn gói 05/2008
  3 thẩm tra dự toán
 • 3.395.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 05/2008Trọn gói 05/2008
  4 lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 52.096.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 04/2008Trọn gói 04/2008
  5 lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 6.296.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 06/2008Trọn gói 06/2008
  6 giám sát công trình
 • 43.982.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 08/2008Trọn gói 2008
  7 bảo hiểm công trình
 • 3.671.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 08/2008Trọn gói 2008
  8 thẩm tra phê duyệt quyết toán
 • 5.340.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2008Trọn gói 2008