Kế hoạch đấu thầu: Cơ sở hạ tầng Làng quân nhân e24/f10/QĐ3

Kế hoạch đấu thầu: Cơ sở hạ tầng Làng quân nhân e24/f10/QĐ3, Sư đoàn 10/Quân đoàn 3. Dự án nhóm C, ngành Quốc phòng, an ninh

Tên chủ đầu tư: Sư đoàn 10/Quân đoàn 3
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: BTL Quân đoàn 3
Số hiệu: 1047A/QĐ-BTL
Ngày ban hành: 28/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: BTL Quân đoàn 3
Số hiệu: 731/QĐ-BTL
Ngày ban hành: 10/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1.780.408.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cơ sở hạ tầng Làng quân nhân e24/f10/QĐ3 (01 gói thầu)


    Xây dựng cơ sở hạ tầng làng quân nhân e24/f10/QĐ3
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Cơ sở hạ tầng Làng quân nhân e24/f10/QĐ3
  • 1.822.932.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 7/2008Theo đơn giá 120 ngày