Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị (giường sắt 2 tầng – bàn inox – ghế đôn inox)

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị (giường sắt 2 tầng – bàn inox – ghế đôn inox), Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 783/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/11/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.144.351.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị (giường sắt 2 tầng – bàn inox – ghế đôn inox) (04 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập dự toán
 • 763.857 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm Đã thực hiện
  02 Lập HSMT và phân tích đánh giá HSMT
 • 2.689.197 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đang thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  03 Mua sắm thiết bị
 • 1.046.380.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển ngày 01/8/2008Trọn gói 50 ngày
  04 Bảo hiểm công trình
 • 2.249.717 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Khi có quyết định trúng thầuTheo tỷ lệ phần trăm 50 ngày