Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn quản lý dự án công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn quản lý dự án công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Tên dự án:Đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
Tên gói thầu:Tư vấn quản lý dự án công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo tỷ lệ phần trăm
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng . Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 029.3854.670 – Fax: 029.3854.670.
06/08/2009
17/08/2009 08:00 đến 01/09/2009 16:00
Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng .Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 029.3854.670 – Fax: 029.3854.670.
01/09/2009 16:00
01/09/2009 16:15