Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Hưng Thạnh- huyện Tân Phước

Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Hưng Thạnh- huyện Tân Phước, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tân Phước, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tân Phước
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước
Số hiệu: số 1682/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND huyện Tân Phước
Số hiệu: số 810/UBND-VP
Ngày ban hành: 22/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 3.148.621.051(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Hưng Thạnh- huyện Tân Phước (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Khối lớp học 8 phòng
  • 2.474.400.758 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 7/2008Theo đơn giá 150 ngày