Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống giao thông và thoát nước thuộc công trình Đường nội bộ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống giao thông và thoát nước thuộc công trình Đường nội bộ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 5152/QĐ-UB
Ngày ban hành: 02/07/2004
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 5913/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 9951191200(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống giao thông và thoát nước thuộc công trình Đường nội bộ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Hệ thống giao thông và thoát nước thuộc công trình Đường nội bộ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
  • 9951191200 (VND)
  • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9 giờ ngày 18/8/2008Theo đơn giá 180 ngày