Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu EPC cáp ngầm 110kV

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu EPC cáp ngầm 110kV

Tên dự án:Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity
Tên gói thầu:Gói thầu EPC cáp ngầm 110kV
Nguồn vốn:
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Quốc tế; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Hợp đồng hỗn hợp
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM; Địa chỉ : Số 29, đường 41, phường 6, Quận 4, TP.HCM; Điện thoại : (08)22.118.059 – 22.119.755; Fax (08) 38.264051
30/09/2009
15/10/2009 08:00 đến 17/11/2009 10:00
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM;
17/11/2009 10:00
17/11/2009 10:30