Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 8.1.1 và 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực và các dịch vụ kỹ thuật

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 8.1.1 và 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực và các dịch vụ kỹ thuật, Ban quản lý dự án thủy điện 6, Dự án nhóm A, ngành Xây dựng.

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện 6
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Chính phủ Việt Nam
Số hiệu: 933/cp-cn
Ngày ban hành: 14/07/2003
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ban quản lý dự án thủy điện 6 – EVN
Số hiệu: 227/QĐ-EVN-HĐQT-QLĐT
Ngày ban hành: 20/05/2005
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
  • 12.000.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 8.1.1 và 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực và các dịch vụ kỹ thuật (2 gói thầu)


    Gói thầu số 8.1.1 và gói thầu 16.1.1 “cung cấp xi lanh thủy lực, chốt treo và các dịch vụ kỹ thuật cho dự án Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4”
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    8.1.1 và 16.1.1 Gói thầu số 8.1.1 và 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực, chốt treo và các dịch vụ kỹ thuật
  • 400000000000 (VND)
  • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Từ 8 giờ 30 phút ngày 15/08/2008 đến 10 giờ 00 phút 15/10/2008Trọn gói 480 ngày