Kế hoạch đấu thầu: KHĐT gói thầu tư vấn lập HS Thiết kế BVTC – DT – TDT

Kế hoạch đấu thầu: KHĐT gói thầu tư vấn lập HS Thiết kế BVTC – DT – TDT, Ban QLDA Thoát nước Đồng Nai, Dự án nhóm B, ngành Cấp thoát nước

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA Thoát nước Đồng Nai
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đồng Nai
Số hiệu: 1846/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đồng Nai
Số hiệu: 2398/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Cấp thoát nước
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
  • 51.255.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: KHĐT gói thầu tư vấn lập HS Thiết kế BVTC – DT – TDT (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Gói thầu tư vấn lập HS Thiết kế BVTC – DT – TDT
  • 710.937.000 (VND)
  • Vốn Ngân sách tỉnhHai giai đoạnĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói90 ngày