Kế hoạch đấu thầu : Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đông Nam Thuỷ An gói thầu : Toàn bộ phần xây lắp của dự án;Bảo hiểm công trình

Kế hoạch đấu thầu : Ban Đầu tư và Xây dựng Thành phố Huế – dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đông Nam Thuỷ An gói thầu : Toàn bộ phần xây lắp của dự án;Bảo hiểm công trìnhCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị  đăng ký thông báo: Ban Đầu tư và Xây dựng Thành phố Huế
– Địa chỉ: 154 Trần Phú – Thành phố Huế.
– Điện thoại: 054.3846791
– Fax: 054.3823626
– E-mail: bqlctxd@thuathienhue.gov.vn
2. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đông Nam Thuỷ An
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 2516/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
B.    Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 
Số gói thầuTên gói thầuNguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuPhương thức đấu  thầuThời gian tổ chức đấu thầu
Hình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
6Toàn bộ phần xây lắp của dự ánNgân sách cấpĐấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyểnmột túi hồ sơQuí IV năm 2009Theo đơn giá360 ngày
7Bảo hiểm công trìnhNgân sách cấpChỉ định thầu
một túi hồ sơQuí IV năm 2009Trọn góiTheo hợp đồng
                          
                                                                                   Huế, ngày 20 tháng  11  năm 2009   
                                                                       BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HUẾ
                                                                                                 GIÁM ĐỐC


                                                                                          Nguyễn Đình Cáng