Kế hoạch đấu thầu: Trường Mầm non 13A

Kế hoạch đấu thầu: Trường Mầm non 13A, Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận Gò Vấp, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận Gò Vấp
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 1545/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 1545/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 164.765.385(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường Mầm non 13A (03 gói thầu)


  Kế hoạch đấu thầu công tác chuẩn bị đầu tư dự án : Trường Mầm non 13A
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn khảo sát xây dựng
 • 91.274.585 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngàyTheo đơn giá30 ngày
  02 Tư vấn giám sát khảo sát
 • 4.006.000 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngàyTheo đơn giá30 ngày
  03 Tư vấn lập dự án đầu tư
 • 69.484.800 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm30 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Kế hoạch đấu thầu công tác chuẩn bị đầu tư dự án :Trường Mầm non 13A Size 2.28 M