Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, Ban điều hành Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Ban điều hành Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 228/BGD&ĐT-DATKK
Ngày ban hành: 05/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn
Số hiệu: 458/SGD&ĐT-DATKK
Ngày ban hành: 08/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Viện trợ ,
Tổng mức đầu tư:
  • 12500(USD)
  • Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Mua sắm đồ dùng lớp học, học phẩm học sinh và đồ dùng dạy học cho chương trình chuẩn bị tiếng việt
  • 148.324.500 (VND)
  • Viện trợ Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói 30 ngày