Gói thầu : xây lắp. Thuộc dự án cải tạo nhà làm việc 42 Tô Hiến Thành giai đoạn 2

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội , số 42 Tô Hiến Thành- Hai Bà Trưng- Hà Nội mời thầu gói thầu : xây lắp. Thuộc dự án cải tạo nhà làm việc 42 Tô Hiến Thành giai đoạn 2

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên dự án:Cải tạo nhà làm việc 42 Tô Hiến thành – Giai đoạn 2
Tên gói thầu:Xây lắp
Nguồn vốn:Vốn vay của Chủ đầu tư
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:trọn gói

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu – ghi rõ địa chỉ, điện thoại, fax: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội , số 42 Tô Hiến Thành- Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.22200529 gọi 106
Fax: 04.22200526
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu2/03/2010 đến 15/03/2010
Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 (VND)
Thời điểm đóng thầu: 15/03/2010       14 giờ
Thời điểm mở thầu: 15/03/2010       14 giờ
  
                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC CÔNG TY