Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa

Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai, Dự án nhóm A, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu: 278/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 08/04/1998
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai
Số hiệu: 32/QĐ-HONIZ
Ngày ban hành: 07/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
  • 194.300.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa (01 gói thầu)


    Nguồn vốn : Vốn vay Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đồng Nai
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng