Kế hoạch đấu thầu: Trang bị tài sản cho 10 Đội và 11 Phường

Kế hoạch đấu thầu: Trang bị tài sản cho 10 Đội và 11 Phường, Công an quận Tân Phú, Dự án nhóm C, ngành Quốc phòng, an ninh

Tên chủ đầu tư: Công an quận Tân Phú
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban nhân dân quận Tân Phú
Số hiệu: 1838/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban nhân dân quận Tân Phú
Số hiệu: 1838/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Ngân sách quận Tân Phú ,
Tổng mức đầu tư:
 • 276.133.845(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang bị tài sản cho 10 Đội và 11 Phường (03 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn mua sắm thiết bị
 • 707.845 (VND)
 • Ngân sách quận Tân Phú Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói Từ ngày ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
  02 Mua sắm máy photocopy
 • 69.542.000 (VND)
 • Ngân sách quận Tân Phú Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói 20 ngày
  03 Mua sắm máy vi tính
 • 205.884.000 (VND)
 • Ngân sách quận Tân Phú Chào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/1008Trọn gói 20 ngày