Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở liên cơ quan phường 17 – quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở liên cơ quan phường 17 – quận Gò Vấp, Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư – xây dựng quận Gò Vấp, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư – xây dựng quận Gò Vấp
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 2658/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 2658/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.999.046.885(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở liên cơ quan phường 17 – quận Gò Vấp (08 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 13.534.954.730 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTheo đơn giá12 tháng
  02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 296.686.207 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo tỷ lệ phần trăm12 tháng
  03 Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 418.365.451 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo tỷ lệ phần trăm04 tháng
  04 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 43.311.855 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm01 tháng
  05 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
 • 37.762.524 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm03 tháng
  06 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 103.840.173 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo đơn giá12 tháng
  07 Bảo hiểm công trình
 • 27.069.910 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm12 tháng
  08 Kiểm toán công trình
 • 59.528.031 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm04 tháng